[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Thailands land och folk
Thailand har 65,5 miljoner invånare och landet är något större än Sverige till ytan. Det är det enda land i sydostasien som inte varit koloniserade av utländska makter.

Läskunnigheten uppskattas till 97 % för män och 94 % för kvinnor och är en av de högsta i sydostasien. Man har utökad skolgången 1993 från sex till nio år och 1997 till tolv år.

95 procent är buddhister och man samlar andliga meriter som är en viktig handling både socialt och religiöst. "Gör gott och ta emot det goda, gör ont och ta emot det onda" är ett buddhistiskt ordspråk. Varje thailändsk man förväntas att tillbringa en kortare tid i sitt liv som munk. Traditionellt brukar tiden vara c a 3 månader, men numera är det vanligt med 7-15 dagar som munk. En liten procent, c a 4 procent, är muslimer och de flesta finns i södra Thailand.

Miljöfrågor och turism
Till en liten del har turismen bidragit till att man blivit medveten om miljöfrågorna. Myndigheterna inser att landets skönhet är en bidragande orsak till turismen. Därför har man blivit mer uppmärksam på att skydda vildmark genom att bland annat utökat naturreservat.
Man har till exempel förbjudit exploateringen av korallreven kring de vackra öarna Similian och Surin Islands och sparat dessa som turistmål.

Det finns många sajter att söka på och läsa om Thailand, Thailandguiden är en av många.

95 procent av thailands befolkning är buddister